Köttboden

Köttlådor från Lundbo Gård

Är du intresserad av att köpa köttlåda av oss?

Registrera dig på vår maillista så får du information om framtida leveranser

Ni kan läsa mer om köttlådorna om ni klickar på Nötkött ovan. En låda är inte större än att innehållet ryms om man tar ut en låda ur sitt frysskåp.

 

Köttet är mörat och vakuumpackat när ni får det. Våra djur är uppfödda hos oss utanför Heby och de kommer att slaktas på ett litet slakteri som ligger ca 15 km från oss. Djuren är uppfödda på gräs och betar bland annat vår naturbetesmark på somrarna.

 

Köttlådorna kan hämtas på vår gård utanför Heby. Vi lämnar också ut köttlådor på några ställen i heby, sala, uppsala och stockholm.

 

För beställning eller frågor maila till biff@lundbogard.se